תקנון

תקנון ותנאי שימוש לאתר JOULOU

ברוכים הבאים לאתרJOULOU    בכתובת www.joulou.co.il  (להלן: "האתר"). האתר הוא זירת מסחר וירטואלית לרכישת תכשיטים ייחודיים בעיצוב JOULOU (להלן: "המוצרים") על ידי המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").

האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת De-Novo LTD

 • מבוא

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואם כתנאי מוקדם לכל התקשרות עם האתר. יודגש כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באתר מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש. לא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או De-Novo LTD ו/או מי מטעם החברה בטענות הנוגדות את התקנון ואת הוראות השימוש באתר.

 2. ככל שיש לך השגות או שאינך מסכים לתקנון ולתנאי השימוש, הנך מתבקש/ להימנע מלעשות שימוש באתר. בהזמנת מוצרים הנך מאשר/ת כי הנך מסכים/מה לתנאי התקנון ללא כל סייג ומקבל/ת את כל תנאיו.

 3. מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחר.

 4. התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

 5. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.

 6. כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 

 1. המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

 2. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרש ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותו. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון;

 3. המשתמש צריך להיות בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;

 4. המשתמש צריך להיות בעלים של כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכרטיסי אשראי של צד שלישי ללא אישורו והסכמתו.

 1. התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, De-Novo LTD  ו/או מי מטעמו, האתר ו/או מי מטעמו ויורשיהם.

 2. התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

 3. על המשתמש לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.

 4. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 6. מהות האתר:

 • האתר הוא אתר של   De-Novo LTD  וזירת מסחר וירטואלי לרכישת תכשיטים מעוצבים.

 • באתר ניתן להתרשם ממגוון מוצרים רחב וכן לרכוש ממגוון ייחודי של תכשיטים.

 • התכשיטים הייחודיים עשויים כסף 925, כסף 925 מצופה זהב, זהב 14K זהב 18K.

 • הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמש באתר תוכן אמין, מלא, זמין ומדויק.

 1. השימוש באתר:

 • אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

 • השימוש באתר הוא לצרכים פרטיים בלבד – רכישת תכשיטים. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים ו/או צרכים אחרים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר. רכישת התכשיטים הינה לצרכים פרטיים בלבד והרוכש מתחייב שלא לסחור בתכשיטים ו/או למוכרם לצד ג'. החברה תהיה רשאית לחסום ו/או לסרב להתקשר עם לקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובחירתה.

 • המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

 • למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר.

 • בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם De-Novo LTD הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.

 • ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי משתמש של אדם אחר, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר באופן מיידי.

 • הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש מסוים לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של משתמש באתר.

 1. התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal ו/או באמצעות ביצוע תשלום בטלפון על ידי נציגינו  שתשמח לעמוד לשירותכם.

אנו מכבדים את מרבית כרטיסי האשראי.

המידע מכרטיס האשראי שלך איננו מאוחסן בשרתים שלנו. חברתנו מתחייבת שלא להעביר לצד שלישי מידע מכרטיס האשראי ללא קבלת אישור כדין.  אנו  מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותינו ומיישמים מערכות ונהלים מתקדמים ביותר לאבטחת המידע של הלקוחות לרבות שימוש בחיבור 128 סיביות להצפנת המידע וכן חיבור לשרתים מאובטחים המבטיחים כי הקנייה תבוצע בצורה בטוחה.  

בנוסף, אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע של לקוחותינו ובכל הפרטים האישים של המשתמש. הפרטים יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש ללחוץ על הלינק המופיה בתחתית החומר הפירסומי באופן עצמאי. ביצוע ההסדרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

כחברה אנו מייחסים חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותינו. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר JOULOU לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים. אנו לא מוכרים ו/או מעבירים ו/או משכירים ו/או סוחרים במידע זה  עם צדדים שלישים..

 

 1. מדיניות cookies :  De-Novo LTD ישראל מתקינה חבילות קטנות של מידע, המוכרות גם כ"cookies", על המחשבים של לקוחותיה ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
  cookies הן חלק בלתי נפרד מ - De-Novo LTD ישראל ולמעשה מאפשרות לנו לייצר עבורך חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותית ביותר. 
  באמצעות התרת מנגנון זה, De-Novo LTD יכולה לנתח את התנהגות הקנייה והחיפוש של כל לקוחותיה ולהתאים להם את חווית המשתמש הנכונה ביותר עבורם.

כל המבצע שימוש באתר De-Novo  LTD מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מדיניות ה-cookies ומקבל אותה.
כמובן שבאפשרות הלקוח לנטרל "cookies" אם ברצונו לעצב לעצמו את הדפדפן.

 

 1. המשתמש מתחייב לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא נתקל במהלך השימוש באתר והנהלת האתר תעשה כל שביכולתה בכדי להסיר את התוכן בעל אופי פוגעני ו/או מטעה ו/או בלתי הולם.

 2. הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.

 3. רכישה והזמנת מוצרים

 • הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה "קיבול". החברה תהיה רשאית לסרב להזמנת תכשיטים ע"פ שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא כל נימוק לסירוב.

 • הזמנת המוצרים באתר תעשה על ידי המשתמש באתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה.

 • המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.

 • הרכישה תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון הקטלוגים והמוצרים באתר בדרך של לחיצה (הקלקה) על המוצר המבוקש, התאמה אישית, ציון הכמות המבוקשת ולחיצה על "הוסף לסל" {להלן: "תהליך הרכישה"). יצוין כי חלק מהמוצרים באתר דורשים גם לבצע פעולות בחירה נוספות}

 • לאחר סיום תהליך הרכישה ניתן יהיה לבצע תשלום על ידי לחיצה על "שליחת הזמנה".

 • המשתמש יידרש לבחור את אופן המשלוח

 • משלוח התכשיטים ייעשה אך ורק לאחר פירעון מלוא התשלום עבור המוצרים שנרכשו.

 • משלוח באמצעות שליח כרוך בתשלום נוסף בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה.

 • על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת מלאה למשלוח. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.

 • התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal ו/או באמצעות ביצוע תשלום בטלפון על ידי נציגה של De-Novo  LTD  (להלן: "אמצעי התשלום") אשר יוצרת קשר עם המשתמש להשלמת תהליך הרכישה. יובהר, כי Mal\ke a joulou  LTD  אינה מתחייבת לשמור על ההזמנה עבור המשתמש.

 • לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.

 • ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.

 • הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא הנהלת האתר מחויבת באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב הנהלת האתר כל סכום ששילם המשתמש, ככל ששילם, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.

 1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

 2. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

 3. אספקת מוצרים:

 • יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.

 • לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסיפק המשתמש.

 • השליחות באתר מתבצעת באמצעות HFD לפי תקנון הפעילות של החברה.

 • הנהלת האתר מצהירה כי זמן הייצור כולל משלוח הוא עד 10  ימי עסקים.

 • הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של "כוח עליון" ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחר הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר.

 • יובהר כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, ובחברת השליחויות.

 • במקרים בהם חברת השליחויות אינה מספקת שירות לכתובת שסיפק המשתמש, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות ובתיאום מראש עם הלקוח.

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 • אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

 • במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה, לפני משלוח, ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@joulou.co.il .  בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה.

 • ביטול עסקה, לאחר משלוח, ניתן לעשות תוך 14  ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@joulou.co.il .

 • הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר על ידי המשתמש בדואר רשום בלבד לכתובת הבאה: לכבוד Joulou באמצעות סניף הדואר "כפר סבא הירוקה" רפופורט 3 כפר סבא  באריזתו המקורית בלבד ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין.
  יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר ע"י הלקוח לחברה. האחריות על החזרת המוצר תחול על המשתמש בלבד.

 • עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי התשלום שמסר המשתמש בניכוי דמי ביטול בגובה 50% משווי העסקה על מוצר בהתאמה אישית.

 • יש לפרט בדואר האלקטרוני ולציין הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.

 • הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.

 • הנהלת האתר מתחייבת לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת הנהלת האתר, כספו יוחזר לו במלואו לאחר שישלח את המוצר בדואר רשום בלבד לכתובת הבאה: לכבוד:  Joulou באמצעות סניף הדואר "כפר סבא הירוקה" רפופורט 3 כפר סבא  והמוצר הפגום יתקבל על ידי הנהלת האתר.

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.
 

 1. קניין רוחני

 • אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר De-Novo LTD   היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר De-Novo LTD היא בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.

 • השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של De-Novo LTD  ו/או הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים.

 • אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד De-Novo LTD  ו/או הנהלת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מ De-Novo LTD  ו/או הנהלת האתר.

 1. איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו

 • האתר פועל בהתאם לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים

 • הנהלת האתר התקשרה עם חברת יעד שריג וחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל, לצורך סליקה של אמצעי התשלום.

 • פרטי אמצעי התשלום של המשתמשים אינם נשמרים באתר.

 • עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחר, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר.

 • להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

 • בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים באתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל את הגישה אליהם.

 • בעשותך שימוש באתר הנך מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותייך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

 • כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה את מסכים לכך מראש.

 • מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.

 1. משלוח הודעות פרסומיות

 • בעשותך שימוש באתר את מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר הנך מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

 • בכוונת האתר לעדכן את המשתמשים בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב.

 • ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות בהקדם האפשרי ולא יאוחר שלושים(30) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

לגבי ספאם:

 1. הפרת התקנון ותנאי השימוש

 • המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או De-Novo LTD  ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, ו/או De-Novo LTD  ו/או מי מטעמו זכאים לו על פי דין.

 • המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר ו/או De-Novo  LTD  ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או ל De-Novo LTD  ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.

 • בעשותו שימוש באתר, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או De-Novo LTD  ו/או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.

 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר ו/או De-Novo LTD  ו/או מי מטעמו. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר ו/או De-Novo LTD  ו/או צד שלישי בגין הנזק שנגרם באותו עניין.

 • המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי De-Novo LTD  ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

 1. ברירת דין ושונות

 • הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.

 • סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב  בלבד.

 • אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון  09-9777141   באתר, ברשתות החברתיות ובדואר אלקטרוניi

 • נציגים של הנהלת האתר מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

תפריט GIFT CARD 0 סל הקניות לחיוג